Marketing to proces społeczny i zarządcy, dzięki któremu klient otrzymuje to, czego szuka i oczekuje. To koncepcja, której założeniem jest dostarczanie odpowiednich produktów lub usług właściwej grupie docelowej. Nie wszystkie towary mają tych samych odbiorców, a więc nie każda firma kieruje swoją ofertę do każdego konsumenta. Już na podstawie tej krótkiej definicji możemy określić jedną z 3 złotych zasad marketingowych, jaką jest orientacja na nabywcę.  

Sprecyzowana grupa docelowa

Każdy produkt i usługa kierowane są do kogoś, do konkretnej grupy docelowej. Przedsiębiorca musi wiedzieć, kto jest jego klientem, w jakim środowisku ma największą szansę na sprzedaż swoich produktów i znalezienie potencjalnych klientów. Oferta musi być więc zorientowana na konkretnego nabywcę, stworzona w oparciu o jego potrzeby, wymagania i oczekiwania. Przedsiębiorca powinien być świadomy, że to on dostosowuje się do klienta, nie klient do niego. Spośród całego społeczeństwa musi zostać wyodrębniona konkretna grupa docelowa odpowiednio scharakteryzowana. Kluczem do właściwej orientacji na nabywcę jest segmentacja rynku. Rynek dzielimy na jednorodne grupy konsumentów uwzględniając podobieństwa cech, dzięki którym ujawniony zostaje podobny popyt. To potrzeby tej grupy są podstawą do przygotowania produktu, który będzie wychodził im naprzeciw.

Marketing mix

Wszystkie stosowane instrumenty marketingowe powinny być ze sobą zintegrowane i skoordynowane, co wywołuje zjawisko synergii. To przekłada się na większą skuteczność działań niż w przypadku niezależnego funkcjonowania poszczególnych instrumentów osobno. Strukturę marketingu mix stworzył McCarthey, obejmującą 4 elementy składowe:
  • Produkt
  • Cena
  • Dystrybucja
  • Promocja
Integracja działań marketingowych jest dla przedsiębiorców jednym z największych wyzwań, dlatego bardzo często za jej powodzeniem stoją profesjonaliści, jak np. dom mediowy codemedia.pl, którzy w sposób szczególny koncentrują się na integracji instrumentów marketingowych.

Zyskowność i kontrola działań marketingowych

Ostatnią złotą zasadą marketingu jest zyskowność w długim horyzoncie czasowym. Wszelkie podejmowanie działania wymagają zdefiniowania ich powodzenia, czyli musi zostać określony zysk, jaki pomogą one osiągnąć. W tym przypadku należy skoncentrować się również na dalszej przyszłości.   Uśmiechnij się 🙂 Artur Wiktor Artur Wiktor
Podziel się