Najczęściej popełnianym błędem przy prowadzeniu działalności biznesowej jest nastawienie ich właścicieli jedynie na kwestie finansowe. Nieustanne powiększanie zasobów finansowych często przysłania przedsiębiorcom oczy. Takie postępowanie jest sprzecznie z ideą zrównoważonego biznesu i może przynieść biznesowi więcej szkód niż pożytku. Tylko nieszablonowe i wielowymiarowe myślenie może przynieść pożądany efekt i zaprowadzić na ścieżkę sukcesu.

Na czym więc opiera się zrównoważony rozwój?

Równowaga ma za zadanie kreowanie działań w taki sposób, by w tym samym czasie korzystać z wielu różnych płaszczyzn. Koncentrowanie się jedynie na jednym aspekcie biznesu nie ma bowiem większego sensu. Co więcej aby lepiej zrozumieć koncepcje zrównoważonego rozwoju w biznesie trzeba zwracać uwagę nie tylko na teraźniejszość ale również na przeszłość. Biznes ma bowiem służyć nie tylko nam ale przede wszystkim przyszłym pokoleniom, które będą czerpać z niego korzyści.

równowaga w biznesieRównowaga w biznesie zakłada szerokie podejście do spraw. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, że ich działania muszą mieć charakter długofalowy, powinny wpływać na całą branżę , środowisko i społeczeństwo. Co więcej każdy dział firmy winien być włączony w działania, wiedza każdego jest tak samo istotna. Dodatkowo to nie prezesi czy managerowie są guru firmy, ich przywództwo jest jedynie środkiem do celu. Ich zadaniem jest sprawne zarządzanie wartościami. Poza tym stawanie na innowacje to również cecha charakterystyczna zrównoważonego rozwoju. Firmy działają w odpowiedzi na potrzeby przyszłych pokoleń. Dzięki świadomości jego wpływu można planować wprowadzenie tego rozwiązania do własnej firmy.

Jeśli firma decyduje się na wprowadzenie tej idei do swoich codziennych działań może liczyć na poparcie szerszej gamy społeczeństwa. Co więcej zmienia się również postrzeganie firmy. Jej wizerunek jest od tej pory kojarzony z pozytywnymi wartościami. Przychodzi to efekt nie tylko finansowy ale przede wszystkim firma wpisuje się w poczet przedsiębiorstw wartych zaufania. Nie ma lepszej reklamy niż identyfikacja Klientów z wartościami firmy. Tego typu przejawy dowodzą, że firma stosuje się do wszystkich wskazówek zrównoważonego rozwoju. Jest świadoma tego, co jej działania przynoszą społeczeństwu i skupia się na efektach , a nie własnych zyskach. Firma działa w sposób racjonalny, podejmuje dojrzałe i przemyślane decyzje ponieważ wie, w jaki sposób zadowolić swoich pracowników, tych obecnych jak i przyszłych Klientów.

Inwestycja w biznes to nie spełnianie przez organizacje wszystkich wymagań formalnych i zwracanie uwagi jedynie na własne oczekiwania. Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na otwarcie działalności powinien pamiętać o społecznej odpowiedzialności jego przedsiębiorstwa. Firma, która działa w taki sposób łatwiej przywiązuje do siebie wartościowych pracowników i motywuje ich do pracy. Zwiększa się również ich reputacja, a co za tym idzie możliwość większych zysków.

Jednymi słowy, opłaca się działać zgodnie z zasadami zrównoważonego biznesu. Ma ono bezpośredni wpływ zarówno na przedsiębiorstwo jak i otoczenie.

Uśmiechnij się 🙂
Artur Wiktor
Artur Wiktor 

Jeśli chciałbyś nauczyć się konkretnego działania krok po kroku, opierając się na sprawdzonych narzędziach marketingowych to zapisz się tutaj>

kliknijtutaj

Podziel się