Etyka w biznesie ma znaczący wpływ na działanie przedsiębiorstwa na rynku. Przestrzeganie norm wpływa pozytywnie na wizerunek firmy.

Prowadzenie własnej firmy powinno opierać się na pewnych, wyznaczonych zasadach. Nie wszystkie firmy jednak podążają tą ścieżką , a etyka w biznesie ma dla nich drugorzędne znaczenie. Dlaczego więc zachowanie standardów jest tak ważne?

dlaczego wtyka w biznesie jest tak ważna?Etyka w biznesie wiąże się z wieloma zagadnieniami. Dotyczy ona organizacji pracy firmy, do której zalicza się między innymi uczciwie warunki pracy czy poszanowanie pracowników. Z drugiej strony etyka w biznesie wiąże się również z szeroko pojętym działaniem na rynku w danej branży. Tutaj można wymienić na przykład uczciwą konkurencje czy odpowiednie budowanie relacji z Klientami.

Każde przedsiębiorstwo same wytycza sobie granice, w jakich odnosi się do działań etycznych. Firmy równocześnie są ograniczone prawnie i to prawo wytycza im ogólnie panujące normy.

Etyka w biznesie powinna stanowić standard i podstawę do wyznaczania konkretnych działań.  Jest to element, od którego firma powinna rozpocząć swoje funkcjonowanie na rynku.

Jeśli firma działa zgodnie ze standardami ma większe szanse na pozytywny odbiór wśród Klientów. To procentuje nie tylko lepszymi kooperacjami biznesowymi ale znacząco wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Etyka w biznesie działa dwustronnie. Firma widziana jest dobrze w oczach Klientów ponieważ zachowuje pewne, dobrze widziane praktyki, ale też przedsiębiorstwo jest dobrze odbierane wewnątrz. To znaczy, że sami pracownicy są zadowoleni z jej postępowania. Jeśli szef jest uczciwy wobec pracowników, równocześnie może wymagać tego samego od swoich podwładnych czy partnerów biznesowych.

Przestrzeganie norm prezentuje firmę jako godne zaufania przedsiębiorstwo, które szczególną uwagę przywiązuje do swoich produktów i usług.

 

Etyka w biznesie i jej podstawowe zasady, które pomagają poprawić funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.

Etyka w biznesie nawiązuje bezpośrednio do idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Firma, która działa odpowiedzialnie powinna postawić sobie za cel włączenie standardów etycznych do swojej strategii i ściśle jej przestrzegać.

etyka w biznesieZ początku działanie etyczne może wydawać się trudne. Na początku jednak przedsiębiorcy muszą zdać sobie sprawę, że działanie zgodnie z prawem zdecydowanie bardziej się opłaca. Nie tylko pod względem finansowym ale i moralnym. Brak etyki w biznesie może powodować wewnętrzny chaos i prowadzić do zmniejszenia jakości pracy całej organizacji.

Co więcej etyka w biznesie jest fundamentem odpowiedzialności za działanie firmy. Dlatego tak ważne jest aby przedstawiciele firm wypracowali pewne ustępstwa, które określają nie tylko pracownicy i osoby zaangażowane w działanie firmy ale też stosowani się do powszechnie panujących zasad prawnych. Etyka w biznesie kojarzy się z takimi pojęciami jak uczciwość, sprawiedliwość, profesjonalizm czy równość. Oczywiście tych cech można by wymieniać w nieskończoność. Chodzi mi jednak o to, by pokazać bardzo bliskie powiązanie cech, które ustala firma z cechami wyznaczonymi z góry, przez prawo.

Standardy jednym ale również morale drugim. Etyka w biznesie nie może działać na zasadach wymuszania. Każdy z pracowników powinien zgodzić się na reguły panujące w przedsiębiorstwie Dlatego tak ważne jest obustronne zrozumienie. Bez tego żadna firma nie będzie dobrze funkcjonować.

Postawa etyczna to więc wspieranie wysokiej kultury zarządzania, która wpływa na efektywne budowanie wartości firmy jako tej, która wspiera i jest swoistym strażnikiem prawa.

 

Dlaczego etyka w biznesie wzmacnia świadomość działania przedsiębiorstw? Ponieważ zmienia spojrzenie na misje firmy!

To, co przyświeca każdej firmie to jej cel. Natomiast przedsiębiorcy nigdy nie powinni dążyć do jego uzyskania idąc po przysłowiowych trupach. Działanie firmy powinna właśnie wyznaczać etyka w biznesie. Misja przedsiębiorstwa to wyznaczanie standardów i dążenie do stania się dobrą organizacją. Przedsiębiorca działa etycznie jeśli zdaje sobie sprawę, że każda jego decyzja ma realny wpływ na gospodarkę oraz innych ludzi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak powinna poprawnie funkcjonować etyka w biznesie, szczególnie jeśli chodzi o marketing internetowy, już teraz zapisz się na mój newsletter. Przekażę Ci wartościowe informacje dotyczące wzorców biznesowego postępowania.

Pamiętaj, że etyka w biznesie to klucz do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa – nigdy o niej nie zapominaj.

 

Uśmiechnij się 🙂
Artur Wiktor
Artur Wiktor

 

polub

Podziel się